Jesteś tutaj: KURS OGŁOSZENIE

KURS

CENTRUM  ZDROWIA   ORIIN  i   PROJEKT   FENIKS  zaprasza  na  kurs przygotowujący do egzaminów w zawodzie BIOENERGOTERAPEUTY

KURS REKOMENDOWANY   PRZEZ  OGÓLNOPOLSKI   CECH   BIOENERGOTERAPEUTÓW

TERMIN KURSU:    lipiec  -  listopad 2022

Kurs e-learning oraz spotkania  na  platformie  webinarowej  on-line.

Zjazd warsztatowy stacjonarny  odbędzie się 11 -12 - 13 listopada 2022 w Hotelu Magellan w Bronisławowie 

                                      

Zapisy prosimy kierować na maila: kurs.bioenergo@wp.pl       

Decyduje kolejność zgłoszeń!            

 

   

 W programie kursu m.in.

 • zasady bioenergoterapii
 • budowa ciał energetycznych
 • przyczyny powstawania zaburzeń energetycznych
 • diagnozowanie zaburzeń energetycznych
 • oczyszczanie zaburzeń energetycznych
 • tajniki zawodu bioenergoterapeuty
 • etyka w zawodzie bioenergoterapeuty
 • formy doskonalenia technik bioenergoterapeuty
 • podstawowe przepisy  prawa gospodarczego oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podstawowe przepisy  prawa pracy, bhp i ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska

 

Wykłady i ćwiczenia poprowadzą wieloletni praktycy,  mistrzowie   bioenergoterapii,  instruktorzy praktycznej nauki zawodu Agata Popko i Beata Fijoł.     

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • interesują się naturalnymi metodami uzdrawiana i chcą tę wiedzę wykorzystać dla poprawy zdrowia i życia innych,
 • chcą rozwijać swój potencjał energetyczny i zdolności uzdrawiania,
 • potrzebują uzupełnienia i ugruntowania wiedzy z bioenergoterapii,
 • chcą doskonalić swoje umiejętności pod okiem praktyków,
 • posiadają wiedzę i praktykę, ale potrzebują ugruntowania i sprawdzenia, przed przystąpieniem do egzaminu państwowego, by uzyskać tytuł czeladnika lub mistrza bioenergoterapii,
 • chcą zdobyć nowy zawód i realizować pasję pomagania innym.

  

Metodą  wiodącą  na kursie jest metoda oczyszczania zaburzeń energetycznych poprzez koherencję pól  wysokoenergetycznych - metoda  Zbigniewa Jana POPKO -   uzdrowiciela duchowego,  nauczyciela  świadomego życia  oraz wieloletniego mistrza bioenergoterapii.

Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy po zaliczeniu egzaminu sprawdzającego i spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10.01.2017r ze zm. mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w Beskidzkiej  Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku- Białej.

Koszty:   

Koszt kursu e-learning to 1300 zł  oraz koszt 3-dniowego zjazdu stacjonarnego to 700 zł.

W cenie kursu oferujemy dostęp do wiedzy i materiałów, spotkania on-line oraz zjazd warsztatowy w listopadzie.

Koszt stacjonarnego zjazdu warsztatowego 11-13 listopada 2022 roku zawiera koszt zakwaterowania i wyżywienia, jest opłacany przez kursantów podczas rejestracji w Hotelu Magellan.

Po całodziennych wykładach można będzie się zregenerować  korzystając z piękna przyrody nad Zalewem Sulejowskim  lub relaksując się

w hotelu  korzystając z  basenu, jacuzzi czy saun – w cenie pobytu!

Szczegółowe informacje prześlemy osobom zakwalifikowanym na kurs!

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Uwaga:  Cena kursu nie zawiera kosztu egzaminu czeladniczego 760,71 zł lub mistrzowskiego  1 521,43 zł - płatne na konto Izby przed egzaminem.

Mistrz musi prowadzić praktykę w zawodzie min. 3 lata od daty uzyskania świadectwa czeladniczego.

TERMINY  EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH:    do ustalenia (koniec r. 2022 lub początek r. 2023 w Beskidzkiej Izbie w Bielsko-Białej)